00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor, <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Razpis socialno ogrošeni 2019 v pdf

Prijavni list – Kranjska Gora – socialno ogroženi 2019 v pdf

Počitniški dom Kranjska Gora – opis 2019 v pdf

                                                       Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
                                                                   Drenikova 24, Ljubljana

Razpis za brezplačno letovanje in rehabilitacijo socialno ogroženih gluhih, naglušnih, gluhoslepih oseb in oseb s polževim vsadkom ter njihovih družin v Počitniškem domu Kranjska Gora – 2019

 V okviru posebnega socialnega programa Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, organizira brezplačno  letovanje in rehabilitacijo  za socialno ogrožene gluhe, naglušne, gluhoslepe osebe in osebe s polževim vsadkom. V nadaljevanju objavljamo razpis. Razpisanih je šest terminov.

Termini:

I.     Termin: od  7.5.   do  11.5.2019

II.    Termin: od 11.5.  do  15.5.2019

III.   Termin: od 15.5.  do  19.5.2019

IV.   Termin: od 19.5.  do  23.5.2019

V.    Termin: od 23.5.  do  27.5.2019

VI.   Termin: od 27.5.  do  31.5.2019

 I.  Razpored po apartmajih in društvih:

 Prijavljeni posamezniki, pari in družine bodo po terminih razporejeni v apartmaje glede  želje in možnosti. V kolikor bo dovolj prijav gluhoslepih oseb oz. oseb s polževim vsadkom bomo celotni termin namenili letovanju omenjenih članov (posamezni termin za osebe z gluhoslepoto in posamezni termin za osebe s polževim vsadkom). Apartma št. 2 ni predmet razpisa.

V primeru, da se za določen apartma v izbranem terminu prijavi večje število udeležencev, bodo udeleženci razporejeni v druge apartmaje ali termine glede na potrebe in razpoložljive možnosti.

II.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije krije stroške bivanja v apartmajih, ter kosila in večerje.

Stroške prevoza za svoje prijavljene člane krijejo društva.

Za udeležence brezplačnega letovanja bo organizirana vodena animacija (risanje, kviz, sprehodi, družabne igre, itd.).

III.

 Ob prijavi naj društva upoštevajo naslednje kriterije:

 Osnovni kriterij:

oseba z okvaro sluha ima odločbo o priznani telesni okvari, potrjen izvid specialista ORL z avdiogramam oz. drug dokument, kjer je razvidna okvara sluha

posameznik oz. družina nima dovolj sredstev za preživljanje in nima premoženja, ki bi omogočilo preživetje.

Dodatni kriteriji:

brezposelnost

aktivno iskanje zaposlitve

prejemanje pravic iz naslova javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižanje plačila vrtca, dodatna subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosil za učence, subvencija prevozov za dijake in študente, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje).

Ostali kriteriji:

živi sam

družina z tremi ali več otroki

več generacijska družina

aktivni član društva gluhih in naglušnih

čas vključitve v društvo (prednost imajo tisti, ki so dlje časa člani društva)

pogostost koriščenja brezplačnega letovanja (prednost imajo tisti, ki brezplačnega letovanja še niso koristili)

IV.

Prijave vseh, ki bodo bivali v posamezni enoti, kriterije socialne situacije in koriščenje prehrane (kosilo in večerja), pošljite na Zvezo do 5.4.2019.  

Ljubljana, 5.3.2019                                               Aleksandra Rijavec Škerl

vodja programa

Priloga:

– prijavni list za brezplačno letovanje socialno ogrožene

– kratek opis apartmajev Počitniškem domu Kranjska Gora

Deli na facebook
Share on Facebook
(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)