00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Info – okrogla miza 1.teden

 

Obvestila, vabila, informacije:

 • Info – okrogla miza ZOOM, 11.1.2021 ob 17.30 uri. E-prijave na dgn.maribor@gmail.com do 9.1.2021.
 • Za pomoč pri uporabi ZOOM-a pišite na: 041777132 (sms, video klic) in e-pošta: dgn.maribor@gmail.com.
 • Inventurna komisija, 21.1.2021.
 • Javna dela 2021 – vloga oddana.
 • Letni program športa MOM 2021 – vloga oddana.
 • Strategija mladi, poslati predloge do konca marca 2021.
 • Strategija razvoja športa gluhih, poslati predloge do 12.1.2021(poziv poslal Urad za šport MOM).
 • Pogodba o izvajanju osebne asistence podpisana. Začetek 1.2.2021. OA. Prijave za pridobitev osebne asistence pri sekretarju društva. Informacije OA na spletni strani https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.

ZA INFORMACIJE IN NUJNO POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI:

GSM: 041 777 132 (sms, video klic, ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si.

Koronavirus – KLJUČNE INFORMACIJE:

https://nijz.si/sl,

https://www.gov.si/teme/koronavirus/,

http://www.dgnp-mb.si,

https://www.facebook.com/dgnp.maribor/,

http://www.spletnatv.si/.

Objave YouTube DGNP MB:

Objave v medijih:

Želimo vam uspešen začetek novega leta

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik                                                                                                            

strokovni delavec-sekretar                                                                                       

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1),

Glasovanje za kretnjo leta 2020

 • Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je zbirala predloge za kretnjo leta 2020. Do 10. novembra se je zbralo 19 predlogov, izmed katerih je posebna komisija izbrala šest kretenj, ki so bile novo tvorjene ali pred kratkim prevzete, ki so prešle v širšo rabo po nekem specifičnem mejniku, ki se je zgodil v tem letu, in so odražale pomembne spremembe v družbi, tehnologiji in mišljenju. Glasujete lahko na: https://www.1ka.si/a/309329

Prosim vas, da si vzamete minuto časa, da glasujete za kretnjo leta.
Do 3. januarja 2021 lahko glasujete na
https://www.1ka.si/a/309329
http://www.spletnatv.si/novice/glasovanje-za-kretnjo-leta-2020/

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1),

Strategija mladi 18.11.2020

Si mlad/a članica Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor?

Zanima nas tvoje mnenje!

Kaj si želiš od svojega društva? Kaj je dobro? Kaj bi lahko bilo boljše? In kaj predlagaš za izvajanje dejavnosti v naslednjih letih?

V pripravi je prva Strategija za mlade v našem društvu za obdobje 2021-2026, ki obsega šest področij:

 • Izobraževanje
 • Zaposlovanje in podjetništvo
 • Bivanjske razmere mladih
 • Zdravje mladih (šport in rekreacija, zdrav način življenja, varnost)
 • Mladi in družba, mladinske izmenjave izkušenj, prosti čas
 • Kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Veseli bomo tvojih idej, misli in pobud ter predlogov, ki bodo nam in vam pomagale oblikovati dobre in dosegljive cije in ukrepe na posameznih področjih dela z mladimi v društvu.

Svoje misli na zgoraj predlagane teme nam lahko napišeš po e-pošti na dgn.maribor@gmail.com.

Čas za pošiljanje pisnih predlogov je do 31. marca 2021.

Lep pozdrav

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik                                                                                              

strokovni delavec-sekretar                                                                                  

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1),

Strategija razvoja športa oseb z okvaro sluha DGNP MB 2020-2030

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor

STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA OSEB Z OKVARO SLUHA

za obdobje 2021-2030

Vrednote

Vključenost, sodelovanje, spodbujanje, pogum,

odločnost, medgeneracijsko sodelovanje

s športom in rekreacijo soustvarjamo pogoje za zdrav življenjski slog in večjo socialno vključenost oseb z okvaro sluha

Predstavitev in poslanstvo društva

Naše vodilo je »RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN«

V Društvu uresničujemo potrebe svojih gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov. Izvajamo posebne socialne programe in nudimo strokovno pomoč invalidom sluha, ki prebivajo na območju delovanja Društva in imajo posreden ali neposreden stik z gluhoto, naglušnostjo ali gluhoslepoto v vseh življenjskih situacijah ne glede na plačano članarino. Eden od ključnih posebnih socialnih programov je šport in rekreacij, ki ima med člani izjemno pomembno veljavo.

Društvo ima status invalidske organizacije, ki smo ga leta 2003 dobili s sklepom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor deluje na področju 41 občin Podravja:

Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

 • Olimpijski oziroma neolimpijski šport
 • Ekipni, individualni šport
 • Konkurenčnost športne panoge v svetu (razširjenost)
 • Konkurenčnost društva v Sloveniji
 • Shema organiziranosti tekmovalnega športa (OI, SP, EP, lige…)
 • 1. Analiza in ocena stanja v društvu zadnjih 20 let
 • uspešnost (medalje na največjih tekmovanjih),
 • doseženo število kategorizacij v zadnjih dvajsetih letih,
 • doseženo število kategorizacij po razredih OR, SR, MR, PR, DR, MLR v zadnjih petih letih 2015 – 2020,
 • število reprezentantov po kategorijah,
 • število aktivnih tekmovalcev v zadnjih dvajsetih letih,
 • število aktivnih tekmovalcev v zadnjih dveh letih po kategorijah,
 • število strokovnega kadra,
 • materialni pogoji za izvedbo programov,
 • 2. Trenutno število vadečih vključenih v športne programe  panoge  na področju tekmovalnega športa:
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport

In na področju športa za vse:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 • Obštudijske športne dejavnosti

4a)  STRATEŠKI CILJI  DRUŠTVA DO 2030 – na področju tekmovalnega športa

 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport

4b) STRATEŠKI CILJI DRUŠTVA DO 2030 – na področju športa za vse

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 • Obštudijske športne dejavnosti
 • 5. Strategija društva za dosegane zastavljenih ciljev
 • način doseganja zastavljenih ciljev
 • 6. Uresničevanje zastavljene strategije v društvu
 • način uresničevanja zastavljene strategije
 • 7. Izvajalci za uresničevanje strategije
 • strokovni kader, starši, prostovoljci….  
 • 8. Nadzor nad izvajanjem strategije
 • 9. Zaključek           
 •  Rok za oddajo pisnih predlogov k osnutku Strategije športa je 14.1.2021. Pošljite po e-pošti na dgn.maribor@gmail.com.
(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1),

9.12.2020 Info – okrogla miza 50.teden

Obvestila, vabila, informacije:

 • Objava, info-okrogla miza 49. teden, na naši spletni strani in FB.
 • Podpora predlogu za zvišanje ur tolmačenja za gluhe osebe https://predlagam.vladi.si/predlog/12316.
 • Vlada RS je v četrtek, 26. 11. 2020 podaljšala ukrepe o omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.
 • Zaradi odredbe Vlade RS in MOM se nadaljuje omejevanje javnega življenja in tudi začasna ustavitev aktivnosti v društvu.
 • 3.12.2020, Izjava za javnost ob mednarodnem dnevu invalidov, Milan Kotnik, predsednik Svet invalidov MOM, Radio Maribor.
 • 5.12.2020, Mednarodni dan prostovoljcev, Izjava za javnost.
 • Osebna asistenca, DGNP MB od 27. maja 2020 dalje vpisano v register izvajalcev OA. Informacije na spletni strani https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/. Prijave za pridobitev osebne asistence pri sekretarju društva.

ZA INFORMACIJE IN NUJNO POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI:

GSM: 041 777 132 (sms, video klic, ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si.

Koronavirus – KLJUČNE INFORMACIJE:

https://nijz.si/sl,

https://www.gov.si/teme/koronavirus/,

http://www.dgnp-mb.si,

https://www.facebook.com/dgnp.maribor/,

http://www.spletnatv.si/.

Objave YouTube DGNP MB:

Objave v medijih:

Želimo vam lepe praznične dni

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik                                                                                                            

strokovni delavec-sekretar        

                                                                               

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost