00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

23. 2. 2019 Odprto državno prvenstvo invalidov v veleslalomu – Mojstrana

Razpis Veleslalom 2019 v pdf 

Razpis je objavljen tudi na spletni strani: www.zsis.si

 

V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za šport invalidov Slove­nije-Paraolimpijskega komiteja (ZŠIS-POK) za leto 2019,  objavljamo razpis:

 ODPRTEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV

V VELESLALOMU

                                                                                                            1.

Državno prvenstvo invalidov v veleslalomu bo

v soboto, 23. februarja 2019 na smučišču v Mojstrani,

 (Savska ceta 15, 4281 Mojstrana)

                                                                                                             2.

Začetek tekmovanja je predviden ob 10.00 uri.

Smučišče v Mojstrani ima vlečnico in je od 9.00 do 13.00 ure rezervirana samo za tekmovalce na državnem prvenstvu invalidov v veleslalomu.

Štartne številke bo izžrebal izvajalec Šola smučanja Roman Podlipnik. Prosimo, da se od 9.00 do 9.30 ure zglasite v cilju, kjer  boste dobili štartne številke in bone za kosilo. Kdor ne bo pravočasno dvignil štartne številke, ne bo mogel nastopiti.

                                                                                                              3.

Organizator  prvenstva je ZŠIS-POK, izvajalec pa Šola smučanja Roman Podlipnik.

                                                                                                                4.

Tekmovanje bo vsakem primeru izvedeno v konkurenci članov ne glede na število prijavljenih v mednarodni in državni(nacionalni) kategoriji (moški, ženske).

Za izvedbo mladinske konkurence ( stari 18 let in  morajo biti v posamezni kategoriji prijavljeni vsaj trije tekmovalci, v nasprotnem primeru mora tekmovalec sodelovati v članski kategoriji (Razpredelnica 1 in 2).

Istočasno z DP v veleslalomu  je razpisana tudi konkurenca veteranov, v kateri lahko nastopajo moški stari 55 let in več in ženske stare 50 let in več. Za izvedbo tekmovanja v veteranski konkurenci, morajo biti v posamezni kategoriji prijavljeni vsaj trije tekmovalci, v nasprotnem primeru nastopajo v konkurenci članov v svoji kategoriji (Razpredelnica 1 in 2). Vsak tekmovalec se lahko prijavi le v eno konkurenco, ki mora biti ob prijavi natančno definirana (ali mladinska ali članska ali veteranska).

Pri tem se lahko zgodi, da bo zaradi premajhnega števila tekmovalcev v mladinski ali veteranski konkurenci tekmovanje premaknjeno v člansko. O tem boste obveščeni na internetni strani www.zsis.si po 10.02.2019 in na dan tekmovanja na smučišču. Vse tri konkurence (mladinci, člani in veterani) tekmujejo v disciplini veleslalom, ki bo izvedena v dveh tekih.

 

                                                                                           Preglednica  1 in 2 :

Preglednica 1: Moški

Članska konkurenca Mladinska konkurenca (18let in mlajši) veteranska konkurenca (55let in starejši)
1. Sedeči 6. Sedeči vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 1. 11. Sedeči vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 1.
2. Stoječi 7. Stoječi vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 2. 12. Stoječi vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 2.
3. Gluhi 8. Gluhi vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 3. 13. Gluhi vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 3.
4. Slepi in slabovidni 9. Slepi in slabovidni vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 4. 14. Slepi in slabovidni vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 4.
5. Nacionalna 10. Nacionalna vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 5. 15. Nacionalna vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 5.

 

Preglednica 2: Ženske

Članska konkurenca Mladinska konkurenca (18 let in mlajše) veteranska konkurenca (50let in starejše)
1. Sedeče 6. Sedeče vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 1. 11. Sedeče vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 1.
2. Stoječe 7. Stoječe vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 2. 12. Stoječe vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 2.
3. Gluhe 8. Gluhe vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 3. 13. Gluhe vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 3.
4.Slepe in slabovidne 9. Slepe in slabovidne vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 4. 14.Slepe in slabovidne vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 4.
5. Nacionalna 10. Nacionalna vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 5. 15. Nacionalna vsaj 3 udeleženci-če ne nastopajo pod 5.

 

V skupini stoječi tekmovalci so združene  kategorije:

LW1, LW2, LW3-1, LW3-2, LW4, LW5/7-1, LW5/7-2, LW5/7-3, LW6/8-1, LW6/8-2, LW9-1, LW9-2

V skupini sedeči tekmovalci so združene  kategorije:

LW10-1, LW10-2, LW11, LW12-1, LW12-2

V skupini slepi in slabovidni tekmovalci so združene  kategorije:

B1, B2-1, B2-2, B3

Kategorija B4 tekmuje v NAC kategoriji.

Gluhi tekmovalci tekmujejo v kategoriji:

G          po določilih CISS (najmanj 55% okvara sluha po Fowlerju)

NAC     tekmovalci z okvaro sluha, ki je manj kot 55% okvare sluha po Fowlerju

Ostali tekmovalci tekmujejo v kategoriji

NAC

 Opisi kategorij so podani v prilogi.

                                                                                                               5.

Določanje vrstnega reda tekmovalcev v skupinah bo potekala po mednarodnih pravilih s pomočjo IPCAS seznama mednarodnih faktorjev za razvrstitev rezultatov.

Medalje bodo podeljene:

 

 • v konkurenci članov:

 v mednarodnih kategorijah

            -stoječi tekmovalci (LW1-LW9)

            -sedeči tekmovalci (LW10-LW12)

            -slepi in slabovidni tekmovalci (B1-B3)

            -gluhi tekmovalci (G)

v domači kategoriji

            -nacionalna kategorija (NAC).

 

 • V konkurenci veteranov in mladincev v primeru najmanj treh prijavljenih tekmovalcev v kategoriji

 

v mednarodnih kategorijah

            -stoječi tekmovalci (LW1-LW9)

            -sedeči tekmovalci (LW10-LW12)

            -slepi in slabovidni tekmovalci (B1-B3)

     -gluhi tekmovalci (G)

v domači kategoriji

            -nacionalna kategorija (NAC).

                                                                                                                 6.

Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895. Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!!

 Razpis velja do petka, 15. 02. 2019 oziroma do zapolnitve razpisane kvote (80 prijavljenih tekmovalcev), po navedenem datumu se prijave zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča.

 Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

Pri prijavi obvezno navedite kontaktno osebo in telefonsko številko oz. naslov el. pošte, na katerega bomo lahko po koncu prijavnega roka obvestili tekmovalce o morebitni spremembi kraja, časa ali drugih določil izvedbe državnega prvenstva. Vsa obvestila boste prejeli pravočasno. V primeru, da ne navedete kontaktne osebe, tel. številke in e-maila, ne odgovarjamo za napačne in nepravočasne informacije o (ne)izvedbi državnega prvenstva.

 Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si

 Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost. Alkohol na tekmovališču ni dovoljen in tekmovalci, ki bodo kazali znake opitosti bodo diskvalificirani.

 

                                                                                                         7.

Po tekmovanju bo sledila podelitev  medalj v ciljni areni, zato prosimo vse tekmovalce, da ne odhajajo pred tem na kosila. Po končani podelitvi bo možnost nadaljevanja smučanja na smučišču, seveda v lastni režiji (s kartami, ki jih boste kupili za tekmo). Topli obrok bo postrežen v bližnji restavraciji, točno informacijo boste dobili pri predstavniku ZŠIS-POK na smučišču.

                                                                                                         8.

Zaradi varnosti je čelada obvezna v vseh kategorijah in v vseh starostnih skupinah.

                                                                                                          9.

ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti ZŠIS-POK” ter kosila za tekmovalce, prijavitelji (zveza ali društvo) pa ostale stroške udeležbe (potne stroške, smučarske karte).

Poldnevna karta za ta čas za invalide in spremljevalce znaša 4 € (razliko do polne cene krije ZŠIS-POK v dogovoru z izvajalcem). Kupite jo lahko v gotovini na blagajni pri spodnji postaji vlečnice.

                                                                                                          10.

Podrobnejše informacije o razpisu tekmovanja dobite na ZŠIS-POK po telefonu 01 5300 893, o sami izvedbi tekmovanja pri predstavniku izvajalca, g. Romanu Podlipniku (041 730 959) na dan tekmovanja pa pri  predstavniku ZŠIS-POK.

S športnimi pozdrav!

           

  Primož Jeralič l.r.                                                                    Damijan Lazar  l.r.

Strokovni sodelavec                                                                Predsednik ZŠIS-POK                       

 

             Priloga:

 • Opis tekmovalnih razredov

ŠPORTNIKI Z OMEJENIMI GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI

Razred  LW1

Primerni za razred LW1 so športniki z invalidnostjo v  obeh spodnjih okončinah. Tipični primer je dvojna nadkolenska amputacija.

 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg normalnih smuči, ki se držijo skupaj (obojestranska nadkolenska proteza).
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene ali dveh normalnih smuči z eno podkolensko protezo in z nadkolensko amputacijo.
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama in dvema normalnima ali drugačnimi smučmi in imajo prizadeti obe spodnji okončini (ne amputacija) z maksimalno 35 točkami (normalno 80 točk) v obeh nogah ali ustrezno drugo invalidnost.
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene ali dveh normalnih smuči. Cerebralna paraliza (CP 5) z ohromelostjo v obeh nogah (diplegija).
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema oz. dvema palicama poleg ene ali dveh normalnih smuči. Cerebralna paraliza (CP 6) z ataktičnimi (ataksija) motnjami gibanja v vseh štirih okončinah.

Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW1:

– več znakov diplegije

– hoja s pripomočki za hojo

– tek je zelo otežen ali sploh ni mogoč

– stanje na eni nogi je mogoče le kratek čas

– athetoza ali ataksija

– slabo ravnotežje

– oteženo gibanje

– hojo spremlja oz. vodi pozibavanje trupa

Razred LW2

Primerni za razred LW2 so  športniki z invalidnostjo na eni spodnji okončini. Tipični primer je enojna nadkolenska amputacija.

 • Smučarji, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči; enojna nad ali podkolenska amputacija ali število točk mišične moči največ 10 (normalno 40) v eni okončini ali ustrezna druga invalidnost.
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči in manjše navezane smuči zaradi invalidnosti spodnje okončine.
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene normalne smuči in ene podpore za invalidno spodnjo okončino.
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema in normalnimi smučmi z enojno kolensko ali nadkolensko amputacijo.
 • Tekmovalci, ki smučajo z dvema stabilizatorjema poleg ene ali dveh normalnih smuči z umetnim kolkom in kolenom ene noge.

 

Opomba: Namesto stabilizatorjev se lahko uporabljajo palice.

Razred LW3

Primerni za razred LW3 so tekmovalci z invalidnostjo obeh spodnjih okončin, vendar z manjšo stopnjo prizadetostjo v primerjavi z razredom LW1 in LW2 in ki smučajo z normalnimi smučmi in dvema palicama oz. stabilizatorjema. Tipični primer za ta razred je dvojna podkolenska amputacija.

LW3/1
 1. Dvojna podkolenska amputacija, najmanj v višini gležnja.
 2. Invalidnost obeh spodnjih okončin z maksimalnim številom 60 točk (mišična moč-normalno 80). Tekmovalci, ki lahko smuči postavljajo na robnike (robijo), spadajo v skupino 3/2.

To odločitev je sprejel izvršni odbor IPC komiteja za alpsko smučanje.

 

LW3/2

 • Cerebralna paraliza (CP5)-zmerna do lažja diplegija v spodnjih okončinah
 • Cerebralna paraliza (CP6)-ataktične motnje v spodnjih okončinah.

 

Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW3:

zmerna do lažja diplegija

– minimalna athetoza

– hoja in tek brez zmernega pozibavanja trupa

– mogoče je stanje ali skoki po eni nogi

Razred LW4

Primerni za razred LW4 so tisti tekmovalci, ki imajo prizadeto eno spodnjo okončino in smučajo z normalnimi smučmi in dvema palicama.

Tipična invalidnost za ta razred je enojna podkolenska amputacija.

 

 • Enojna podkolenska amputacija s protezo, minimalno skozi gleženj
 • Motorična prizadetost (pareza ali paraliza) z upadom mišične moči za najmanj 20 točk (normalno 40) ali ustrezna druga prizadetost.
 • Zatrjeno koleno.
 • Zatrjen kolk (umeten kolk).

 

Opomba: Za LW4 niso primerni tekmovalci:

-zatrjen gleženj ali gležnja (ni minimalna invalidnost)

Razred LW5/7

Za zimske športe je sta razreda 5 in 7 kombinirana.

Primerni za razred LW5/7 so tekmovalci, ki imajo prizadeti obe zgornji okončini in smučajo z normalnimi smučmi in brez palic. Prizadetost naj bo takšna, da funkcionalna uporaba palic ni možna.

Tipična invalidnost je dvojna amputacija zgornjih okončin.

LW5/7-1

Dvojna amputacija zgornjih okončin nad komolcem

Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin

LW5/7-2

a.)Enojna nadkomolčna amputacija in enojna podkomolčna amputacija

b.)Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin, primerljivo z invalidnostjo opisano v LW5/7-2a

LW5/7-3

a.)Dvojna podkomolčna amputacija

b.)Motorična prizadetost (pareza, paraliza, dysmelia) obeh zgornjih okončin, primerljivo z invalidnostjo opisano v LW5/7-3a

 

Opomba: V primeru, da tekmovalci želijo, lahko uporabljajo proteze ali ortoze.

Razred LW6/8

Za zimske športe sta razreda 6 in 8 kombinirana.

Primerni za razred LW6/8 so tekmovalci z invalidnostjo ene zgornje okončine, ki smučajo z normalnimi smučmi in eno palico. Invalidnost onemogoča funkcionalno uporabo več kot ene palice.

Tipična invalidnost tega razreda je enojna amputacija zgornje okončine.

LW6/8-1

 • Amputacija ene zgornje okončine nad komolcem
 • Dysmelia ene zgornje okončine, primerljiva z 6/8-1a
 • Popolna paraliza ene zgornje okončine s fiksacijo ob telesu.

LW6/8-2

a.)Amputacija ene zgornje okončine pod komolcem

b.)Dysmelia ene zgornje okončine, primerljiva z 6/8-2a

c.)Paraliza ene zgornje okončine brez fiksacije ob telo

 

Opomba: V primeru, da tekmovalci želijo, lahko uporabljajo proteze in ortoze.

Razred LW9

Primerni za ta razred so tekmovalci, ki imajo prizadeto eno zgornjo in eno spodnjo okončino in smučajo z opremo po lastni izbiri:

LW9/1

 • Invalidnost ene zgornje in spodnje okončine z nadkolensko amputacijo ali primerljiva invalidnost.
 • Cerebralna paraliza (CP7)-tekmovalci s težjo hemiplegijo

Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW9/1:

– težja do zmerna hemiplegija

– hoja je mogoča z vidno ohromelostjo

– tek je vidno otežen

– skoki po eni nogi niso mogoči

-stanje na eni nogi je komaj mogoče

LW9/2

Primerni za razred LW9/2 so tekmovalci, ki imajo prizadeto eno zgornjo in eno spodnjo okončino in smučajo z opremo po lastni izbiri:

 • Tekmovalci z invalidnostjo ene zgornje in spodnje okončine (podkolenska amputacija) ali primerljivo invalidnostjo
 • Cerebralna paraliza (CP7)- tekmovalci z minimalno ali zmerno do lažjo hemiplegijo

Opis značilnosti  tekmovalcev s cerebralno paralizo, ki je primeren za razred LW9/2:

– zmerna do lažja hemiplegija

– vidno šepanje med hojo

– šepanje izgine med tekom

-stanje in skoki na prizadeti strani je mogoče

Razredi LW10, LW11, LW12

Primerni tekmovalci za te razrede so tekmovalci s prizadetostjo v spodnjih okončinah in smučajo v sedečem položaju po lastni izbiri.

LW10/1

 • Tekmovalci s prizadetostjo spodnjih okončin, brez funkcije trupa in brez ravnotežja v sedečem položaju.
 • Cerebralna paraliza s prizadetostjo v vseh štirih okončinah (funkcionalna klasifikacija), primerljiva z razredom LW10/1a

LW10/2

Tekmovalci z invalidnostjo v spodnjih okončinah, nekaj funkcije trupa in brez ravnotežja v sedečem položaju. Invalidnost je primerljiva s spinalno poškodbo Th7-Th10 (seštevek točk 0-8 (priročnik))

LW11

 • Tekmovalci z invalidnostjo v spodnjih okončinah in zadovoljivim ravnotežjem v sedečem položaju.
 • Cerebralna paraliza z invalidnostjo v spodnjih okončinah.

Invalidnost je primerljiva s spinalno poškodbo na nivoju Th11-L1. Seštevek točk 9-15.

 Tekmovalci, ki imajo funkcionalno sposobnost v spodnjih okončinah, jih ne          smejo uporabljati izven opreme med celotnim časom trajanja tekmovanja. 

 

LW12/1

Tekmovalci s poškodbo hrbtenjače ali drugo prizadetostjo s funkcionalnimi spodnjimi okončinami in dobrim ravnotežjem v sedečem položaju.

Seštevek točk 16-18.

LW12/2

Tekmovalci z amputacijami v spodnjih okončinah (minimalna invalidnost, primerljiva z LW4).

 S NAC

Nacionalna kategorija

Tekmovalci, katerih uradna, z odločbo ugotovljena invalidnost ne dosega invalidnosti, opisanih v razredih LW1-12.

SLEPI IN SLABOVIDNI TEKMOVALCI

Primernost:

Primerni za tekmovanje so tekmovalci, ki izpolnjujejo kriterije za razrede B1, B2, B3. Tekmovalci razreda B4 tekmujejo v nacionalni kategoriji.

Klasifikacija:

B1        Tekmovalci brez zaznave svetlobe v obeh očeh do zaznave svetlobe, ampak brez sposobnosti prepoznave oblike roke v katerikoli razdalji ali smeri.

B2        Tekmovalci, ki so sposobni prepoznati obliko roke do vidne ostrine 2/60 in/ali vidnega polja manj kot 5 stopinj

B3        Tekmovalci, ki so sposobni  zaznati vidno  ostrino več kot 2/60 do vizualne ostrine 6/60 in/ali vidnim poljem več kot 5 stopinj in manj kot 20 stopinj.

GLUHI TEKMOVALCI

G         Gluhi tekmovalci – po določilih CISS (najmanj 55% okvara sluha po Fowlerju)

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1),

2. 3. 2019 DP v Badmintonu – Novo mesto

DRUŠTVO OSEB Z IZGUBO SLUHA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Glavni trg 11, 8000 Novo mesto e-mail: dgnnm56@gmail.com
Telefon: 07 3324777  Faks:07 3324776 GSM: 041 340 267

Na podlagi tekmovalnega koledarja športne zveze gluhih Slovenije za leto 2019

razpisujemo

Državno prvenstvo v badmintonu

Državno prvenstvo bo potekalo v soboto, 2. marca, v Športnem centru Livada v Novem mestu, Livada 12.

Potek tekmovanja:

ob 8.00 zbor tekmovalcev in žrebanje,

ob 8.30 otvoritev tekmovanja, pozdravni govor, himna,

ob 9.00 začetek tekmovanja,

ob 14.30 predviden zaključek tekmovanja, razglasitev rezultatov, skupno kosilo.

Državno prvenstvo gluhih v badmintonu bo izvedeno v skladu s splošnim in tehničnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj ŠZGS.

Vsako društvo lahko prijavi največ dve tekmovalki in dva tekmovalca.

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.

Skupno kosilo bo organizirano v gostilni Čefidelj, Bršljin 41, Novo mesto. Ob prijavi navedite število kosil, ki jih naročate (mesno, vegetarijansko, brezglutensko), in priložite naročilnico. Cena malice in kosila znaša 15 EUR.

Prijave sprejemamo do  ponedeljka, 18. februarja 2019, na elektronski naslov

dgnnm56@gmail.com

Predsednik društva Vladimir Kastel

Predsednica športne sekcije Klarisa Bevc

DŠ: 28658582  TRR: 61000-0016831108  e-mail: dgnnm56@gmail.com  www.gluhinaglusni-dolenjske.net

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1),

Jota

jota v pdf

Kuharsko delavnico vodi: Mira Meš Pivec
Prostovoljci: Andrej Vivod, Andrej Trifunovič

JOTA

 Sestavine :

 • krompir
 • kisla repa
 • rjavi fižol
 • prekajena klobasa ali šunka
 • sol
 • poper
 • olje
 • rdeča sladka paprika

Priprava:

Pripravimo rjavi fižol in ga damo čez noč v mlačno vodo, da se pošteno namočit in zmehča.

Naslednji dan ga damo kuhat. Kislo repo s hladno vodo najprej malo splahnemo, da ni prekisla in jo damo v posebno posodo kuhat s lovorjevim listom. Malo solimo in popramo. V

Krompir olupimo in narežemo na drobne kocke, ga damo posebej kuhat v slano vodo. V isti posodi lahko kuhamo še klobaso ali meso. Ko so vse sestavine dovolj kuhane jih skupaj prelijemo v večjo posodo in na počasnem ognju še nekaj časa kuhamo, da se okusi med seboj povežejo. Posebej naredimo rahlo prežganko s moko in sladko papriko. Primešamo v joto in malo prevremo. Solimo in popramo po okusu. K jedi lahko postrežemo še rezino kruha.

Dober tek! 

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1),

29. 1. 2019 Kulinarična razglednica – Avstrija

kulinarika Avstrije v pdf

KULINARIČNA RAZGLEDNICA : Avstrija

Bilo je precej zabavnih torkov, ko smo skupaj ustvarjali in uživali v dobri hrani. Uspešno smo izvedli številne kuharske delavnice,  poskusili smo že skoraj vse  jedi, ki so značilne za slovensko kuhinjo. V  tem času so se rodile nove ideje, nastala so nova prijateljstva in sodelovanja v društvu, utrdile so se vezi med člani, sodelavci prostovoljci in tudi zunanjimi obiskovalci.

Čas je za nekaj novih idej, da bo vse skupaj še bolj zabavno in zanimivo in hkrati poučno.

Želimo si še dodatnih znanj na področju kulinarike drugih narodov. Najprej bomo pogledali kaj radi jedo v sosednji Avstriji in kaj je njihova specialiteta.

Splošno o Avstriji:

Avstrija je srednjeevropska zvezna republika z  8, 5 milijoni ljudi. Glavno mesto je Dunaj, ki je tudi najbolj znan po dunajskih zrezkih.  Avstrija je nevtralna samostojna država, ki jo sestavlja devet zveznih dežel. Vsaka ima svoje značilnosti v pripravljanju hrane, vsaka  ima svojo specifično jed. Najbolj poznani so: sacher torta, cmoki z različnimi nadevi, palačinke, polnjena riba, najpogosteje je to krap, jabolčni zavitek, polži pripravljeni v pašteti in zelo znani carski praženec. Tega bomo pripravili tudi  na naši kuharski delavnici in se držali avstrijskega recepta. Ponudili ga bomo s jabolčnim kompotom.

Kako je nastal carski praženec (šmoren)?

Nekoč je preprosta avstrijska kmetica nepričakovano dobila obisk. Obiskal jo je sam avstrijski cesar. Za kosilo mu je pripravila skromen šmoren  in kompot iz sadja, ki so ga takrat imeli na razpolago doma. Cesarju je bil šmoren všeč. Da pa ne bi bil tako preprost so šmornu na dvoru dodali še sladkor in rozine, da je bil še bolj slasten. Tako je nastal iz šmorna carski praženec. 

       

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost