00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Predlogi k Zakonu o dolgotrajni oskrbi in Zakonu o osebni asistenci MSP 25.5.2023

* 26.5.2023 Vodstvo društva v Uradu predsednice RS (prošnja za Častno pokroviteljstvo ob 90. obletnici delovanja našega društva 25.11.2023, v Narodnem domu v Mariboru) in pogovor o zakonodajnih pobudah glede Zakona o osebni asistenci in Zakona o dolgotrajni oskrbi za osebe z okvaro sluha.

* 26.5.2023 Vodstvo društva v DZ in pri (petih) poslancih GS izročili pisne pobude in predstavili in obrazložili predloge glede Zakona o osebni asistenci in Zakona o dolgotrajni oskrbi za osebe z okvaro sluha.

* Poslali smo zakonodajno pobudo k Zakonu o dolgotrajni oskrbi in Zakonu o osebni asistenci.

(Skupno 90 obiskov, današnjih obiskov 1),

Anketa – dostopnost turističnih storitev za uporabnike znakovnega jezika

Spoštovani,
anketa, ki je pred Vami, je del raziskave v okviru magistrske naloge Marice Ilić, študentke magistrskega študija – smer Turistične destinacije in doživetja, Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru.

Mentorica magistrskega dela je doc. dr. Milica Rančić Demir in somentorica je doc. dr. Andreja Trdina.

Rezultati anonimne ankete bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.

Za Vaš čas in odgovore se Vam zahvaljujemo
.

Povezava: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrHL3ZdbZZxxEjl2romWl_iRUOUVETkhMWFBZSTgwNVE2SVpTUzdWTUNJRC4u

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 500 15 00
E-pošta: info@zveza-gns.si
(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1),

Oskrbovana najemna stanovanja v MARIBORU – OBVESTILO

Spoštovani,

Stanovanjski sklad RS je razširil svojo ponudbo najemnih stanovanj tudi na oddajo oskrbovanih najemnih stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru.

Oskrbovana stanovanja se nahajajo v objektih S2 in S7, ki sta v bližini zunanjih parkirnih mest ter avtobusnega postajališča na Šarhovi ulici. Izjemna lokacija objekta omogoča možnost uporabe javnega prometa, vso potrebno infrastrukturo ter veliko možnosti za gibanje v naravi.

V ponudbi je tako 60 oskrbovanih stanovanj, ki so namenjena prosilcem starim nad 65 let. Poleg prosilca lahko v stanovanju bivajo kot uporabniki tudi zakonski/zunajzakonski partner najemnika ali druge osebe, starejše od 65 let. Zdravstveno stanje prosilca in ostalih uporabnikov mora omogočati samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov.

Z bivanjem v oskrbovanih stanovanjih starejši ohranjajo svojo individualnost, intimnost in način življenja, ki so ga bili doslej vajeni v svojem domačem okolju. Stanovanja so neopremljena ter tako dajejo možnost prilagoditve posamezniku. V oskrbovanem stanovanju imajo lastno gospodinjstvo, počutijo se svobodne in neodvisne, zato lahko kakovostno preživljajo tretje življenjsko obdobje.

Razpisna dokumentacija in ponudba stanovanj je na voljo na spletni povezavi www.oskrbovana.ssrs.si.  Prijavo je možno oddati do 5.5.2023. Izbor najemnikov bo potekal 8.6.2023.

V primeru dodatnih informacij smo zainteresiranim najemnikom na voljo na št. 01/47 10 500 ali preko e – pošte na naslovu  ssrsinfo@ssrs.si.

Lepo pozdravljeni!

Stanovanjski sklad RS

Poljanska cesta 31

1000 Ljubljana

Tel: 01/47 10 500

Fax: 01/47 10 503

(Skupno 877 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost