00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Kako pojav sodobnih mikromobilnostnih sredstev vpliva na varnost…

Spoštovani,

kot magistrski študent Fakultete za Logistiko, Univerze v Mariboru pripravljam raziskovalno delo, kako pojav sodobnih mikromobilnostnih sredstev vpliva na varnost in splošno počutje ranljivejših udeležencev v prometu, kjer se osredotočam predvsem na osebe s senzornimi in gibalnimi ovirami, vsled tega bi vas vljudno prosil, če je možno da posredujete spletno anketo svojim članom oz. društvom in jih prosite za rešitev le te, da se pridobijo čim bolj ažurni podatki, ki bodo tudi v pomoč pri načrtovanju infrastrukture v prihodnje? Pripravili smo tudi kratek nagovor, ki bi se poslal članom v reševanje:

———

Z razmahom mikromobilnosti, še posebej e-skirojev in sorodnih vozil, v urbanih središčih opažamo vedno večjo stopnjo nevarnosti za ranljivejše udeležence. Osebe s senzornimi ali gibalnimi ovirami so tukaj še posebej izpostavljene, zato smo se na Fakulteti za logistiko UM s študentom Branetom Neuholdom v okviru raziskovalnega dela lotili pregleda, kako pojav sodobnih mikromobilnostnih sredstev vpliva na varnost in splošno počutje ranljivejših udeležencev v prometu.

Na podlagi tega vas vljudno prosimo za sodelovanje v anketnem vprašalniku, kjer vas bomo povprašali po vaših izkušnjah v vlogi udeleženca v mestnem prometu, ne glede na to, ali tovrstna sredstva uporabljate, spadate v skupino ranljivejših udeležencev, ali pa ste samo udeleženec v prometu. Anketa je popolnoma anonimna, pridobljeni podatki se bodo uporabili izključno v raziskovalne namene. Reševanje vam bo vzelo med 5 in največ 10 minut časa.

Anketa je dostopna na sledeči povezavi: https://1ka.arnes.si/a/8232ed24

Hvala!

Brane Neuhold

Tolmačenje na izobraževalnem področju

Pozdravljeni,

Ob začetku šolskega leta vas želimo seznanit z nekaterimi novostmi na področju tolmačenja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Število ur tolmačenja pripada učencu oz. dijaku na podlagi individualiziranega programa, ki ga pripravi šola za gluhega otroka. Pri izdelavi programa sodelujeta starša in otrok (število ur tolmačenja ni omejeno).  Stroške tolmačenja v celoti krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

V primeru, da se gluhi starši udeležijo roditeljskih sestankov ali govorilnih ur, stroške tolmačenja krije dotična šola. Vavčer ni plačilno sredstvo za ta namen.

Tolmač je zagotovljen tudi za gluhoslepe otroke na enak način kot to velja za gluhe.

Že v preteklem letu smo tolmačili otrokom v vrtcih in ta praksa se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Plačnik teh storitev je občina, kot ustanoviteljica vrtca.

Prosimo vas, da o tej zadevi seznanite vaše uporabnike, za kar se vam zahvaljujemo.

Vsem otrokom in staršem želimo uspešen začetek šolskega leta.

Jasna Bauman, direktoricaPrekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana
T: 01 / 436 47 92, F: 01 / 436 47 93
E: jasna.bauman@tolmaci.siwww.tolmaci.si

Oddaje ob izrednih vremenskih razmerah s tolmačem

Skozi cel dan lahko na TV SLO 3 spremljate oddaje ob izrednih vremenskih razmerah s tolmačem v slovenski znakovni jezik.

https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/oddaje-ob-izrednih-vremenskih-razmerah-s-tolmacem/677070?fbclid=IwAR3Pv2MWOc2wckwZknCzDqi8JG8e-BJ3ccA1nPtsW3Lidtbd0zI1Dvz8UyI

https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/oddaje-ob-izrednih-vremenskih-razmerah-s-tolmacem/677070?fbclid=IwAR3Pv2MWOc2wckwZknCzDqi8JG8e-BJ3ccA1nPtsW3Lidtbd0zI1Dvz8UyIhttps://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/oddaje-ob-izrednih-vremenskih-razmerah-s-tolmacem/677070?fbclid=IwAR3Pv2MWOc2wckwZknCzDqi8JG8e-BJ3ccA1nPtsW3Lidtbd0zI1Dvz8UyI
Dostopnost