00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Vabilo predavanje Digitalno potrdilo 3.11.2021

na predavanje Digitalna potrdila in njihova uporaba

V sredo 3.11.2021 od 17.00 uri.

V prostorih DGNP Maribor, Trubarjeva 15.

Predavanje bo izvedel Andragoški zavod Maribor

Vabljeni vsi, ki imajo težave s sluhom ter vsa zainteresirana javnost.

Tolmačenje dogovorjeno.

 • V skladu z navodili NIJZ in Vlade RS je za udeležbo zahtevan pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje)

Vabljeni

  Ernestina Savski

  predsednica

Milan Kotnik                                                                   

strokovni delavec-sekretar                                               

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1),

VABILO na DAN MOBILNOSTI INVALIDOV

in
PREDSTAVITEV DRUŠTVA, KULTURE GLUHIH IN SZJ
četrtek, 16. septembra 2021, 8.00-12.00, Glavni trg.

Organizator:
Svet invalidov MOM v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Program aktivnosti:

 • 8-12 Pridem takoj-osveščanje o parkiranju na invalidskih parkirnih mestih (Slomškov trg)
 • 10-12 Predstavitev pripomočkov za mobilnost invalidov (Glavni trg)
 • 10.30-12 Vodenje po Mariboru (Glavni trg)
 • 10-12 Predstavitev društva, slovenskega znakovnega jezika in kulture gluhih (Glavni trg)
 • 11-11.30 Predstavitev psov vodnikov (Glavni trg).

Prijave za udeležbo pri predsednici Ernestini Savski do 15.9.2021.

VABLJENI

Ernestina Savski,
predsednica,

Milan Kotnik

strokovni delavec-sekretar

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1),

Razpis in izjava za drugi del volitev ZDGNS za podpredsednika in častno razsodišče ZDGNS

Rok za oddajo kandidature v matičnem društvu do 1.9.2021

R A Z P I S
za volitve
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije:

Podpredsednik/ca in člana Častnega razsodišča
za mandat 2021 do 2025

V skladu s 20. členom Statuta ZDGNS ter 35. in 36. členom Poslovnika organov ZDGN ter na podlagi sklepa volilne skupščine ZDGNS z dne 3.6.2021 objavljamo razpis za
• podpredsednika/co Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije;
• člana Častnega razsodišča Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

V skladu s 26. členom Statuta ZDGNS (v nadaljevanju Statut) mora kandidat/ka za predsednika/co in podpredsednika/co izpolnjevati, med drugim, naslednje pogoje:

 • je naglušna oseba;
 • je aktivni član društva;
 • ga predlaga organ upravljanja matičnega društva (po enega kandidata)

V skladu s 32. členom Statuta, društva lahko predlagajo po enega kandidata/ko za Častno razsodišče.

Kandidati, ki bodo predlagani za podpredsednika/co in Častno razsodišče Zveze morajo na osnovi 36. člena Poslovnika organov ZDGNS, podati pisno soglasje k imenovanju, ki je priloga k razpisu.

Kandidature pošljite priporočeno na sedež Zveze društev gluhih in naglušnih s pripisom »ZA VOLITVE, NE ODPIRAJ«, do 16.9.2021.

Kandidacijski postopek za volitve bo potekal od 2.7.2021 do 16.9.2021.

Volilno komisijo sestavljajo: Sonja Trampuž, predsednica; Vladimir Kastelic, član in Aleksandra Rijavec Škerl, članica.

Volilna komisija bo po pregledu prejetih kandidatur od 20.9.2021 do 25.9.2021 pozvala društva za odpravo morebitnih napak, pomanjkljivost oziroma neskladij s Statutom ali Poslovnikom.

                                                       Predsednica volilne komisije
                                                              Sonja Trampuž

PISNO SOGLASJE K IMENOVANJU KANIDATA

Na podlagi 36. člena Poslovnika organov ZDGNS podajam pisno soglasje k imenovanju kandidata za podpredsednika/co ali člana Častnega razsodišča ZDGNS za mandatno obdobje 2021 do 2025.

Ime in priimek: _______________________________
rojstni podatki: _______________________________
poštni naslov: _________________________________
e – pošta: ____________________________________
telefonska številka: _____________________________

Spodaj podpisani/na _____________________________član/ica društva


Potrjujem kandidaturo za ______________________ .

Kraj in datum Podpis kandidata/ke
__________ __________

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1),

Projekt za mlade gluhe osebe

V društvu smo uspeli pridobiti projekt za mlade gluhe osebe:ERASMUS+ SPORT AND GAME FOR INCLUSIONMladinska izmenjava mladih gluhih poteka od 5. do 15. julija 2021, Torino Italija.Število: 1 vodja ekipe + 2 spremljevalca (tolmač za znakovni jezik) + 4 gluhi ali naglušni udeleženci, starost 15-25 let.Na izmenjavi je potrebno pripraviti dve predstavitvi (predstavitev društva, predstavitev športa kot dejavnost skupnosti gluhih kot vključevanje na državni ravni), na sami predstavitvi vsak izvajalec pripravi tudi pogostitev-prigrizki in pijača (ki se postreže med odmorom za kavo med predstavitvijo). Udeležba je brezplačna. Vključeni so potni stroški, nastanitev in hrana za 10 dni.Potrjenih je že 5 držav s skupno cca. 40 udeleženci. Upoštevati se morajo priporočila za preprečevanje širjenja Covid-19. Pogoj PCT.V kolikor se boste odločili za sodelovanje mi sporočite čim prej oz. najkasneje do 21.6.2021 (s kontaktnimi podatki vseh mladih udeležencev+vodja+2 tolmača).Nato bomo uredili registracijski postopek za vsakega udeleženca posebej.

Lep pozdrav, vodstvo DGNP Maribor

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost