00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Obvestilo koronavirus 8.10.2020

OBVESTILO

Vlada RS in NIJZ sta zaradi povečanega širjenja števila okužb sprejela strožje ukrepe, ki začnejo veljati opolnoči 8.10.2020: dodatna omejitev zbiranja na max. 10 ljudi na javnih krajih.

Vodstvo Društva je sprejelo naslednje omejitve:

Zahvaljujemo se za razumevanje in ostanite zdravi

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1),

Predsednica društva – Ernestina Savski

Spoštovani člani in članice društva,

18. 7. 2018 na 4. izredni skupščini društva sem bila izvoljena za predsednico društva do leta 2020.

Zavedam se velike odgovornosti, ki je pred mano ob prevzemu funkcije.

Pred nami je veliko dogodkov; 85. obletnica društva (tiskovka, dan odprtih vrat, proslava), 8. mednarodni turnir v odbojki na mivki, Državno prvenstvo balinanje-ekipno v Mariboru, Mednarodni dan gluhih v Ljubljani, Praznik slovenskega znakovnega jezika in številne druge aktivnosti ob koncu leta; novoletno srečanje, dedek mraz, Liga prvakov futsal 2019 v Nemčiji.

Še naprej bomo pomagali vsem uporabnikom v vseh naših posebnih socialnih programih (svetovanje in pomoč ter družabništvo, informiranje, pomoč na domu, ohranjevanje zdravja, šport in rekreacija, kultura), ki so namenjeni gluhim, naglušnim, gluhoslepim in osebam s polžkovim vsadkom.

Potrebno se bo še naprej boriti za individualne pravice invalidov sluha in jim omogočiti enakopravno vključevanje v življenje in delo v družbi.

Zagotoviti moramo stabilno in večje sofinanciranje FIHO-a in občin, v javna dela vključiti brezposelne gluhe in naglušne člane.

Vse to prinaša veliko odgovornost in potrebo po sodelovanju vseh članov in zaposlenih društva.

Vemo, da so športniki naš največji ponos in dosegajo velike uspehe, tudi pri drugih aktivnostih smo zelo uspešni in smo lahko ponosni na svoje društvo in člane.

Zato, da bomo v društvu uspešno izvajali aktivnosti, pa še naprej potrebujemo vašo pomoč in aktivno podporo članov, sodelavcev in prostovoljcev.

Želim vas poslušati, se pogovarjati z vami, delati skupaj z vami in podpirati drug drugega.

Lep pozdrav,

Ernestina Savski, predsednica

 

 

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1),

Predstavitev


Ernestina Savski – predsednica društva

 


Andrej Trifunovič – namestnik predsednika

Milan Kotnik – strokovni delavec-sekretar
KAJ JE NAŠE VODILO?

Razumeti in biti razumljen.

Ni pomembno, kakšne tehnike in oblike  medsebojne komunikacije uporabljamo. Ali je to komunikacija v znakovnem jeziku gluhih, ali je to poslušanje s pomočjo slušnega aparata,  ali je to odčitavanje iz ustnic, ali je to branje pisane besede, ali je to govorica telesa,  prstov, dlani, lic, oči…

Pomembno je, da razumemo in smo razumljeni.

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je invalidska organizacija odraslih gluhih in naglušnih prebivalcev 41 občin in mest regije Podravja (Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Desternik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Cirkulane, Zavrč in Žetale). Ustanovljeno je bilo 26. novembra 1933. Leta 1935 se v Velikem adresarju Maribora, Celja in Ptuja pojavi na strani 99 med dobrodelnimi in podpornimi društvi tudi Društvo gluhonemih za dravsko banovino s sedežem v Mariboru. Pri Štajerski posojilnici je društvo imelo takrat že odprt svoj račun št. 15.726 – gluhonemi.

Vsa leta doslej, z izjemo obdobja nemške okupacije v 2. svetovni vojni, ko so bila ukinjena in prepovedana vsa slovenska društva, je naša organizacija aktivno delovala. Iz prvotne dobrodelnosti je danes nastalo invalidsko društvo, ki zagotavlja pogoje za zadovoljevanje naslednjih potreb svojih članov:

– druženje s sebi enakimi (identifikacija s skupino, ki prinaša občutek varnosti, moči in pomembnosti)

– potrebo po aktivnosti (članske aktivnosti na različnih interesnih področjih in povezovanje z okolico,  kljub  okvari sluha oz./in govora člani ustvarjajo pozitiven odnos do sebe in do družbe, dosegajo rezultate svojega delovanja, razvijajo samozavest in občutek potrebnosti)

– potrebo po upravljanju (obvladovanje svojega okolja, razpolaganje s svojim delom in sodelovanje pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju kolektivnih odločitev v organizaciji)

– potrebo po socialni in ekonomski enakosti (enakovrednost socialne identitete invalidov sluha in izenačitev možnosti za zadovoljevanje ekonomskih in socialnih potreb)

– potrebo po specifični pomoči (kljub aktivnostim raznih družbenih mehanizmov javne in nevladne  mreže ostajajo nekatere specifične potrebe invalidov sluha in govora s področij sociološkega, psihološkega, zdravstveno-rehabilitacijskega, kulturnega in izobraževalnega delovanja, ki jih uporabniki zaradi narave svoje okvare lahko zadovoljujejo le v svoji specifični invalidski organizaciji).

V Društvu GNP Maribor veljajo naslednja organizacijska načela:

– prostovoljnost

– interesna povezanost

– zadostna invalidnost oz. okvara sluha

– odprtost

– vključenost v okolico

– javnost delovanja

– nepridobitnost.

 

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost