00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

OBVESTILO
Pomembna informacija za potencialne upravičence do energetskega dodatka


Če samska oseba ali družina ni prejemnica denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka
zaradi lastništva premoženja, lahko v času od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023 pri
pristojnem centru za socialno delo vloži vlogo za
denarno socialno pomoč oziroma
varstveni dodatek, saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje
(razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne upošteva. V omenjenem obdobju tudi ne velja
omejitev dedovanja po 54.a členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi
upravičenosti do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka je samska oseba ali
družina posledično lahko upravičena tudi do energetskega dodatka.


Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin
prebivalstva je določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči
in varstvenega dodatka:
200 evrov za samske osebe;
200 evrov za družine z enim staršem, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali
za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
314 evrov za dvostarševske družine, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali
za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
314 evrov za pare brez otrok.


Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izvaja v
daljšem časovnem obdobju, tj. od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.


Vir: lqKXAhJWAek#e170096https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-za-omilitev-draginje/ukrepi-za-omilitev-draginje-za-ranljive-skupine-in-druzine/?fbclid=IwAR20XvyOXU2Jx7bEoXRqZWJPrJvZk3ULgRavZcAUtwkxJKG-lqKXAhJWAek#e170096


Pri izpolnjevanju vloge vam lahko pomagamo v pisarni društva v času uradnih ur.


Milan Kotnik, l.r. Ernestina Savski, l.r.
strokovni delavec-sekretar predsednica

Share this…
(Skupno 127 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost