00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

Na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) minister za zdravje ter
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdajata

O D R E D B O

o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

1.člen

S to odredbo se določajo vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo,
bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa
najmanj za 30 odstotkov.

2.člen

Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

KončnI določb

3.člen

Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Samoupravni sporazum o

seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

4.člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.
Št. 0070-99/2019
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2019-2711-0060

Janez Poklukar
minister
za zdravje
Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 4),

Obvestilo telesna okvara DGNP MB

Spoštovani
Po novi odredbi o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar  (Uradni list RS,
št. 163/21)
se telesne okvare povečajo za 10%. Tako imajo npr. gluhe osebe nad 95%
po Fowlerju, po novem priznano 80% telesno okvaro.


Pogoj za uveljavljanje pravice do invalidnine je, da ste bili v času nastanka telesne
okvare zavarovani (v delovnem razmerju). Za pridobitev invalidnine morate imeti
najmanj 70% izgube sluha po Fowlerju.


Potrebno je vložiti Zahtevo za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro
(obr. ZPIZ 10340 1/1). Priložiti je potrebno zdravniško dokumentacijo-izvid, kjer je
zapisana izguba sluha v % po Fowlerju. V kolikor nove dokumentacije nimate, se
lahko v vlogi pripiše – medicinska dokumentacija že na ZPIZ.

Povezava do več informacij o tem obvestilu: https://www.zpiz.si/cms/content2019/sporoilo4-za-javnost-

ZA POMOČ IN SVETOVANJE SMO DOSEGLJIVI: mobitel: 041 777 132 (sms, video
klic) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com.
Uradne ure v pisarni društva: Trubarjeva 15: pon 9-12, sre 16-18 ure.
podružnica Ptuj, Potrčeva 34: vsak tretji petek 16-18 ure.


ZA VSTOP V PROSTORE DRUŠTVA MORATE IZPOLNJEVATI POGOJ PCT!


Vse aktivnosti objavljene: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/

Lep pozdrav

Ernestina Savski l.r.
predsednica

Milan Kotnik l.r.
strokovni delavec-sekretar

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1),

Obvestila in vabila

 • 24.11.2021, Predavanje in kviz, Dan Rudolfa Maistra, ob 17 uri ZOOM, vodi Simona Kristl.
 • 3.12.2021, Novoletni šahovski turnir v društvu, preloženo na leto 2022.
 • 12.12.2021, Novoletno srečanje članov in Dedek Mraz, kulturni program, prijave pri predsednici Ernestini Savski do 3.12.2021.
 • Trenutno še ne vemo ali bo srečanje izvedeno (zaradi ukrepov preprečevanje koronavirusa).
 • Društvo izvaja osebno asistenco od 1.2.2021 dalje. Pomoč pri prijavi in vlogah pri sekretarju društva. Več informacij na spletni strani: https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.
 • Prodaja cenovno ugodnih kvalitetnih baterij Duracell, 3,00 eur/paket/6 kom za slušne aparate za naše člane.
 • Vstopnice (celodnevne) za Terme Ptuj cena za člane 8 eur/kom, se dobijo v pisarni društva v času uradnih ur.
 • Namenitev dela dohodnine za donacijo v višini 1%. Z donacijo pomagate osebam z okvaro sluha v društvu. Navodila za izpolnitev obrazca na: https://www.dgnp-mb.si/dohodnina/.

Vse aktivnosti objavljene: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/

ZA POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI: mobitel: 041 777 132 (sms, video klic, ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com.

Uradne ure v pisarni: pon 9-12, sre 16-18 ure. podružnica Ptuj vsak tretji petek 16-18 ure.

ZA VSTOP V PROSTORE DRUŠTVA MORATE IZPOLNJEVATI POGOJ PCT!

Koronavirus – VAŽNE INFORMACIJE: https://nijz.si/sl, https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Lep pozdrav in ostanite zdravi

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik                                                                                                 

strokovni delavec-sekretar                                                                              

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1),

Obvestila in vabila

 • 24.11.2021, Predavanje in kviz, Dan Rudolfa Maistra, ob 17 uri ZOOM, vodi Simona Kristl.
 • 3.12.2021, Novoletni šahovski turnir v društvu, preloženo na leto 2022.
 • 12.12.2021, Novoletno srečanje članov in Dedek Mraz, kulturni program, prijave pri predsednici Ernestini Savski do 3.12.2021.
 • Trenutno še ne vemo ali bo srečanje izvedeno (zaradi ukrepov preprečevanje koronavirusa).
 • Društvo izvaja osebno asistenco od 1.2.2021 dalje. Pomoč pri prijavi in vlogah pri sekretarju društva. Več informacij na spletni strani: https://www.dgnp-mb.si/osebna-asistenca/.
 • Prodaja cenovno ugodnih kvalitetnih baterij Duracell, 3,00 eur/paket/6 kom za slušne aparate za naše člane.
 • Vstopnice (celodnevne) za Terme Ptuj cena za člane 8 eur/kom, se dobijo v pisarni društva v času uradnih ur.
 • Namenitev dela dohodnine za donacijo v višini 1%. Z donacijo pomagate osebam z okvaro sluha v društvu. Navodila za izpolnitev obrazca na: https://www.dgnp-mb.si/dohodnina/.

Vse aktivnosti objavljene: http://www.dgnp-mb.si, https://www.facebook.com/dgnp.maribor/

ZA POMOČ ČLANOM SMO DOSEGLJIVI: mobitel: 041 777 132 (sms, video klic, ZOOM) in e-pošta: dgn.maribor@guest.arnes.si, dgn.maribor@gmail.com.

Uradne ure v pisarni: pon 9-12, sre 16-18 ure. podružnica Ptuj vsak tretji petek 16-18 ure.

ZA VSTOP V PROSTORE DRUŠTVA MORATE IZPOLNJEVATI POGOJ PCT!

Koronavirus – VAŽNE INFORMACIJE: https://nijz.si/sl, https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Lep pozdrav in ostanite zdravi

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik                                                                                                 

strokovni delavec-sekretar                                                                          

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost