00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Pobude k Zakonu o osebni asistenci (ZOA), (v javni razpravi do 15.10.2023): 8. člen pobuda za višji komunikacijski dodatek (347,11€), 18a. člen pobuda za dodatno usposabljanje osebnih asistentov in strokovnih delavcev izvajalce OA v SZJ, 26. člen pobuda za določitev večjega števila ur osebne asistence in odpravo diskriminatornega določila o odpovedi komunikacijskemu dodatku v celoti . Predstavniki Društva gluhih in naglušnih Podravja DGNP Maribor smo se na našo pobudo udeležili sestanka v Državnem zboru RS in izpostavili problematiko neenakopravnosti oseb z okvaro sluha v ZOA. Prisotni: Ernestina Savski, predsednica, Milan Kotnik, strokovni delavec-sekretar, Franci Perkovič in Srečko Veit člana, Anton Petrič, strokovni delavec ZDGNS, Andreja Živic in Andreja Rajbenšu, Darko Krajnc poslanci Gibanja Svoboda, ki smo jim tudi izročili pobude v pisni obliki. Cilj je zagotoviti osebam z okvaro sluha izenačenje s pravicami invalidov. Obe poslanki sta pozorno prisluhnili našim pobudam in obširni obrazložitvi ter si zapisali ključne točke vseh pobud. Po naši obrazložitvi predlogov smo prejeli zagotovila, da se bodo naše pobude proučile in obravnavale: v poslanski skupini Gibanja Svoboda, na Odboru MDDSZEM, pri ministru Luka Mescu in nato na koalicijskih pogajanjih. Vodstvo Društva gluhih in naglušnih Podravja DGNP Maribor je dopis z zahtevami poslalo na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki mora v roku dopis s pobudami do 15.10.2023 vložiti v portalu E-demokracije.

Share this…
(Skupno 118 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost