00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor, <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Vabilo na mednarodni dan gluhih Celje

Vabilo Mednarodni dan gluhih CELJE 21.9.2019 v pdf

VABILO

Mednarodni dan gluhih v Celju,

 ki bo v soboto, 21. 9. 2019,
organizator Društvo gluhih in naglušnih Celje

 PROGRAM:

7.00 Zbor članov – kolodvor (stara lokomotiva)
8.00 malica – golaž v Celju
10.00 – 12.30 Predstavitev društva/stojnice, Krekov trg
13.00 – Slavnostna akademija s kulturnim programom, Celjski dom, Krekov trg 3
14.30 – Kosilo in družabno srečanje, Kongresni center Celje, Dečkova cesta 1.
  Kosilo 15,00 €/lastna udeležba. Prevoz in malico organizira in plača društvo.

 Prijave pri Andreju Vivodu do 5. 9. 2019 oz. v pisarni društva.

 VABLJENI

Milan Kotnik
strokovni sodelavec sekretar

Ernestina Savski
predsednica

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 5)

Izjava za javnost ob Mednarodnem dnevu gluhih v Celju

Izjava za javnost_DGNP MB_Mednarodni dan gluhih 2019 v pdf

Izjava za javnost ob Mednarodnem dnevu gluhih

Člani Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor se bomo v soboto 21. septembra 2019 udeležili svečanosti ob Mednarodnem dnevu gluhih, ki ga bo organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Celje.

Začetki organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na področju  Maribora in Podravja oz. Spodnje Štajerske segajo v leto 1933. Dobrodelništvo in samopomoč ter potrebe po druženju in komunikacije so bile tiste osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi Maribora 26. novembra 1933 na svojem ustanovnem sestanku, saj so spoznali, da je lahko le društvo, kjer se med seboj brez težav sporazumevajo, vsem v veliko pomoč. Potrebe gluhih in naglušnih ter gluhoslepih ljudi se skozi zgodovino niso bistveno spreminjale. Društvo je postalo invalidom sluha drugi dom, kjer so od nekdaj uresničevali svoje interese in potrebe.

Skozi dolga leta delovanja so mnogi članice in člani ter polnočutni ljudje dobre volje s svojim znanjem in strokovnostjo pripomogli k temu, da smo osebam z okvaro sluha zagotavljali enakopravnejše vključevanje v življenje in delo v družbi.

 NAŠE VODILO JE

Razumeti in biti razumljen.

Ni pomembno, kakšne tehnike in oblike  medsebojne komunikacije uporabljamo. Ali je to komunikacija v znakovnem jeziku gluhih, ali je to poslušanje s pomočjo slušnega aparata,  ali je to odčitavanje iz ustnic, ali je to branje pisane besede, ali je to govorica telesa,  prstov, dlani, lic, oči…

»Pomembno je, da razumemo in smo razumljeni«

Danes šteje društvo 474 članov. Razvili smo posebne socialne programe, ki omogočajo vsem odraslim invalidom sluha na področju Podravja v nam prilagojenih oblikah in tehnikah komunikacije ekonomsko, kulturno, politično, socialno in športno/rekreativno aktivno sodelovanje v življenju in družbi.

Člani v največji meri koristijo te programe za preprečevanje in za odpravo svojih  socialnih in življenjskih stisk in težav, ki izhajajo iz delne ali popolne izgube sluha. Prav tako pogosto koristijo možnost pridobivanja najrazličnejših informacij za lažje življenje njih samih in njihovih družinskih članov, saj teh informacij zaradi komunikacijske ovire ne morejo neposredno pridobivati v javni ali civilni mreži.

Naše društvo je kot eno prvih društev gluhih in naglušnih začelo z izvajanjem programa za ostarele invalide sluha v Sloveniji. Program je nastal na osnovi ugotovljenih potreb po pomoči ostarelim gluhim osebam v primeru bolezni, onemoglosti, osamljenosti že leta 2000. Orali smo ledino in se povezali z Zavodom za zaposlovanje, ki je omogočilo zaposlitev prve gluhe osebe v novem programu javnih del, skupno pa smo v vseh teh letih omogočili več kot 20-im brezposelnim invalidom sluha vključenost v program javnih del. Program je usmerjen k zmanjševanju socialne izključenosti starejše generacije znotraj populacije gluhih ljudi. Posameznim uporabnikom programa omogoča pomoč pri oskrbi na domu, vključuje pa tudi družabništvo med ljudmi z enakimi komunikacijskimi ovirami v njihovi želji, da bi ostali samostojni v domačem življenjskem okolju, pri tem pa jim nudimo pomoč in spremljanje na domu ter podpiramo in razvijamo socialne mreže medsebojne pomoči s katero nadomeščamo domače življenjsko okolje in zagotavljamo človečnost, zasebnost, toplino, varnost ter domačnost.

Od leta 2004 naprej vsako leto omogočamo članom in njihovim družinam regresirano bivanje v Termah Banovci, ko smo od Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije dobili v dar rabljeno počitniško prikolico ter jo z lastnim prostovoljnim delom temeljito obnovili in usposobili za bivanje. Smo edino lokalno društvo gluhih in naglušnih v Sloveniji, ki ta program izvaja. Program ohranjevanja zdravja za gluhe in naglušne je v štirih letih koristilo že 240 gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb. Od leta 2008 dalje pa omogočamo brezplačno letovanje socialno ogroženim članom.

Pri izvajanju tovrstnih posebnih  socialnih programov aktivno sodelujemo z javno mrežo izvajalcev socialno varstvenih, zdravstvenih, izobraževalnih, zaposlovalnih in podobnih storitev, prav tako  sodelujemo s službami lokalne in državne uprave ter s sodstvom.

Preko sredstev javnega obveščanja (časopis, televizija, radio) ter že uveljavljene spletne strani www.dgnp-mb.si in družabnega omrežja FB https://www.facebook.com/dgnp.maribor/ z namenom boljše prepoznavnosti naše organizacije o svojem delu in aktivnostih  obveščamo  širšo javnost. Prav tako pa z internimi objavami, stenčasi, lastnim časopisom Naš glas in video novicami sproti seznanjamo o delu, načrtih, problemih in uspehih  Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.

Člani društva se kot uporabniki  aktivno vključujejo v najrazličnejše oblike organiziranega preživljanja prostega časa v okviru sekcij društva (informatika, kultura, izobraževanje, šport/rekreacija, medgeneracijsko povezovanje in družabništvo), saj le v okviru svojega društva lahko medsebojno nemoteno komunicirajo v specialnih oblikah in tehnikah pogovora, ki jih uporabljajo  osebe z izgubo sluha.

Z vsemi naštetimi posebnimi socialnimi programi odraslim gluhim in naglušnim uporabnikom pomagamo preprečevati posledice socialne izoliranosti, ki je vsekakor ena izmed najtežjih posledic izgube sluha. Izguba sluha je po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije druga najtežja invalidnost, takoj za duševno prizadetostjo.

Začrtali smo si še ogromno dela, največ na področju človekovih pravic za osebe z okvaro sluha. Pričakujemo, da država do nas in naših pravic ne bo gluha, da nam končno zagotovi osnovno invalidnino, da nam zagotovi dostopnost do vseh informacij in komunikacij, da nam omogoči izobraževanje brez komunikacijskih ovir in dosledno uresničevanje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, da nam zagotovi enake možnosti zaposlovanja in poštenega plačila za opravljeno delo. Država naj bo socialna, pravična in nediskriminatorna do vseh svojih državljanov, tudi do nas invalidov sluha.

Problem, s katerim se srečujemo že več let in nam povzroča take težave, da bomo primorani zmanjševati obseg naših posebnih socialnih programov, predstavlja nestabilno sofinanciranje naših programov ter vsako leto v realno manjšem obsegu, nakazila odobrenih sredstev pa se praviloma izvedejo konec koledarskega leta v enkratnem znesku. Zaradi tega so v bodočnosti ogrožena delovna mesta redno zaposlenega strokovnega delavca, ki je invalid sluha, strokovne  sodelavke in laičnih sodelavcev, gluhih brezposelnih oseb, ki jih v Društvu zaradi povečanega obsega dela zaposlujemo v programih javnih del. Prav tako je ogroženo nemoteno poslovanje društva, saj moramo svoje finančne obveznosti poravnavati sproti od začetka koledarskega leta, ne pa šele takrat, ko finančna sredstva od sofinancerjev tudi prejmemo.

Kljub finančnim težavam vztrajamo na svoji začrtani poti in z vztrajnim delom pomagati tam, kjer je država odpovedala ter omogočiti osebam z okvaro sluha vsaj nekoliko boljše in enakopravnejše pogoje vključenosti v življenje in delo v družbi in tako preprečevati njihovo socialno izključenost.

 

»Invalidi sluha nismo tako drugačni, kot nas vidijo polnočutni ljudje«

 »Jeziki so lahko različni, sporočila pa so vedno enaka«

 S spoštovanjem in lep pozdrav

Milan Kotnik  l.r.
strokovni delavec-sekretar

Ernestina Savski l.r.
predsednica

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 3)

Vabilo za prostovoljce iz okolice Maribora

Lepo pozdravljeni, 
kot ste bili že obveščeni, da akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah poteka že letos drugo leto in smo zelo hvaležni ter veseli, da ponovno sodelujemo s prostovoljci in z različnimi organizacijami ter s promocijo slovenskega znakovnega jezika.  
Na vas se obračamo s prošnjo pri podpori pri iskanju prostovoljcev za Ruško kočo na Arehu, kjer se bo odvijala akcija od sobote do nedelje, 3. – 4. avgusta. Verjamemo namreč, da s skupnimi močmi pišemo zgodovino gluhe skupnosti in dosegamo nemogoče. 
Kot vsaka planinska ekipa pri vsaki koči so natakarji, animatorji, tolmači in vodja, ki bo usmerjala ekipo, bi prosila, če bi se obrnili na vaše člane, če je kdo zainteresiran prejeti nove izkušnje in nepozabne spomine kot prostovoljec na Ruški koči, bi bili zelo veseli. Vsaka planinska ekipa pa ponavadi sestavlja maksimalno 9 prostovoljcev za vsako kočo (2 sta iz naše organizacije, ki skrbita za koordinacijo in prodajo naših izdelkov). 
Tukaj še prilagamo  link  do prijave za prostovoljce, če boste našli še nove zainteresirane prostovoljce, ki bo z veseljem pridružil velike planinske skupnosti na akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah kot natakar ali kot animator ali kot vodja pa celo tudi tolmače, če boste našli koga, ki ni še po poklicu tolmač, a bi rad tudi dobival še dodatne kilometrine pri tolmačenju. 
Najlepša vam hvala in lepo vas pozdravljamo, 
Daša Peperko, 
članica DS GSPK in koordinatorka za ekipo Ruške koče. 

facebook_gspk.png Facebook  instagram_gspk.png Instagram  Youtube_gspk.png YouTube  TWITTER_gspk.png Twitter  moosvid.png MOOSVID   PZS.png PZS  Pin_OPP.png Pin/OPP

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)

21. 9. 2019 Mednarodni dan gluhih – Celje 2019

Informacije o poteku Mednarodnega dneva gluhih – DGN Celje 24.6.2019 v pdf
KOSILO – MENIJI – MDG 2019 v pdf

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE
Lešničarjeva ulica 5,    3000 Celje
DŠ: 15736768     MŠ: 5117771000                               TRR: SI56 0510 0801 5062 152 (Abanka)  
tel.: 03 49 30 202    fax:  03 54 42 666
gsm: 031 567 241    e-mail: dgn.celje@guest.arnes.si

                             INFORMACIJE O POTEKU  MEDNARODNEGA DNEVA GLUHIH 2019

SOBOTA, 21. 9. 2019
 

  1. PRIHOD V CELJE

Prihod udeležencev na Mednarodni dan gluhih v Celje bo v soboto, 21. 9. 2019 med 9.30 in 10.00 uro. Avtobusi odložijo udeležence na ″stari″ avtobusni postaji (Ul. XIV. divizije – t.j. ob železniški postaji) od koder se udeleženci odpravijo peš (cca.50-100m) do Krekovega trga, kjer bo osrednje prizorišče dogajanja. Vozniki avtobusov pa parkirajo na parkirišču v Vrunčevi ulici.

Društvo gluhih in naglušnih Celje bo na Krekovem trgu med 10.00 in 12.00 organiziralo program s stojnicami. Ta program bo namenjen širši javnosti, lahko pa si ga ogledate tudi vi. Na Krekovem trgu so tudi številne kavarne, kjer bodo lahko udeleženci posedeli in popili kakšno kavico.

  1. PARKIRANJE AVTOBUSOV IN AVTOMOBILOV

V dogovoru z Mestno občino Celje bo brezplačno parkiranje avtobusov na dan dogodka, urejeno na parkirišču v Vrunčevi ulici. Dovolilnice za brezplačno parkiranje vam bomo poslali po pošti. Prejeli jih boste po vaši uradni prijavi.

Udeleženci, ki bodo prišli na Mednarodni dan gluhih v Celje z lastnim prevozom, parkirajo na javno urejenih parkiriščih. V neposredni bližini centra mesta jih je dovolj.

 3.OGLEDI ZNAMENITOSTI

Dopoldanski del dneva izkoristite za oglede znamenitosti mesta Celje. Na seminarju v Logarski dolini dne, 10.5.2019 smo vam v paketu izročili promocijski material s pomočjo katerega se boste odločili katere znamenitosti si boste ogledali. Za kakršnekoli  informacije se lahko obrnete na Turistično informacijski center Celje (tel.: 03 42 87 936; e-naslov: tic@celje.si)

Za oglede si tolmača SZJ zagotoviti sami
 

4.SPREJEM PRI ŽUPANU MESTNE OBČINE CELJE G. BOJANU ŠROTU

Obveščamo vas, da bo za predsednike in sekretarje/strokovne delavce društev in zveze organiziran sprejem pri županu. Vabila boste prejeli na e-naslove društev. Sprejem pri županu bo v soboto, 21.9.2019 ob 11.30.

      5.ODHOD NA DRUŽABNO SREČANJE

Odhod na družabno srečanje bo ob 14.15 s ″stare″ avtobusne postaje.

  1. DRUŽABNO SREČANJE

Družabno srečanje bo potekalo v Modri dvorani Celjskega kongresnega Centra (Dečkova cesta 1, Celje). Neposredno ob dvorani bodo na voljo parkirišča za brezplačno parkiranje avtobusov.

14.30 – Zbiranje udeležencev
15.15 – Kosilo in druženje udeležencev

  1. ROK PRIJAVE

Rok prijave na Mednarodni dan gluhih je do vključno 6.9.2019.

                                              KOSILO

 

 

MENI 1 – MESNI

 

Goveja juha

Svinjska pečenka z naravno omako, puranji orly, pražen krompir, dušen riž, sestavljena solata

Jabolčni zavitek

 

15,00 EUR

 

MENI 2 – BREZMSNI

Zelenjavna juha

Zelenjavni polpet, sirov kanelon, pražen krompir, dušen riž, sestavljena solata

Jabolčni zavitek

 

15,00 EUR

 

MENI 3 – BREZGLUTENSKI

Zelenjavna juha

Svinjska pečenka z naravno omako, puranji zrezek na žaru, pražen krompir, dušen riž, sestavljena solata

Jabolčni zavitek

 

15,00 EUR

 

Kosilo bo organizirano v sklopu popoldanskega druženja, ki bo potekalo od 14.30 dalje v Modri dvorani Celjskega kongresnega Centra (Dečkova cesta 1, Celje).

Kosilo bo ob 15.15.

Naročila za kosila zbiramo do petka, 6. 9. 2019. Naročilnico, iz katere naj bo razvidno število kosil in izbrani meniji, pošljete na e-naslov: dgn.celje@guest.arnes.si

Zapestnice za kosila boste prejeli po pošti.

 

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
Stran 1 od 212